تبلیغات
کارآفرینی و اصول مدیریت - تحقیقات هاثورن
 
کارآفرینی و اصول مدیریت
دوشنبه 27 آبان 1392 :: نویسنده : حمید مظاهری راد
پس از سالها تحقیق بر روی موضوع نقشی که افراد ایفا می کنند ، نتیجه های زیر بدست آمده است :
الف) هر کس نقش های متعددی را ایفا می کند. ب ) افراد با توجه به عوامل محیطی (مثل دوست ، کتاب ، فیلم و تلویزیون ) نقش های متفاوتی را می آموزند. ج) هر کس می تواند با رویارویی با شرایط یا تقاضای خاصی به سرعت تغییر موضع دهد و نقش جدیدی را بر عهده گیرد. د) افراد معمولا به هنگام رویارویی با شرایط مختلف نقش های متناقض بر عهده می گیرند.مثل بانویی که هم مادر بچه هاست.هم در انجمن مدرسه عضو است.پزشک ورزشکار بوده و عضو حزبی میباشد.برای یک مدیر بدلیل سروکار داشتن با کارکنان داشتن آگاهی از نقش مهم است تا تشخیص دهد در هر زمان در چه گروهی قرار می گیرد و از وی انتظار چه نوع رفتاری می رود.
نخستین نظریاتی که در مدیریت مطرح شدند بیشتر تقسیم کار و تخصص گرایی را در دستور کار قرار دادند.این نظریات از جمله سبک مدیریت علمی تیلور و مدیریت اداری فایول یا بوروکراسی وبر این مشکل عمده را داشتند که به انسان به عنوان یک عامل مهم در سازمان با عواطف ، احساسات و نیازهای خودش کمتر توجه می کردند.به همین خاطر در ادامه توسعه نظریه های مدیریت ، عامل انسانی پررنگ تر و پررنگ تر شد تا جایی که نظریه ها بیشتر از حالت علمی صرف به نظریه های انسانی گرایید و به عبارت محققان علم مدیریت از عصر کلاسیک وارد عصر نئوکلاسیک شد.
در عصر نئوکلاسیک نظریه هایی مثل اداره کارکنان ، روان شناسی صنعتی مینتزبرگ، حمایت از کارگر ، تحقیقات هاثورن ، روابط انسانی و انسان گرایی مطرح شدند.
دانشمندان علوم رفتاری بر این موضوع اتفاق نظر دارند که هنجارهای مهم می توانند بر رفتار کارکنان اثرات شدید بگذارند.
هنجار : استانداردهای رفتاری قابل قبول در درون یک گروه که اعضای گروه در آن سهیم هستند و آن را رعایت می کنند.اغلب گروه بر اعضای خود فشار وارد می آورد تا رفتار خود را با استانداردهای گروه سازگار نمایند.اگر افراد یک گروه هنجارها را نقض نمایند باید منتظر واکنش گروه باشند و در مواردی هم توبیخ و تنبیه خواهند شد.تحقیقات هاثورن به چنین نتایجی انجامید.هر گروه هنجارهای خاص خود را تعیین می کند.برای مثال امکان دارد هنجارهای گروه مشخص کند که اعضای گروه به هنگام کار چه نوع لباسی تن کنند. در چه زمانی درخواست مرخصی نمایند. با چه کسانی ناهار صرف کنند.
مطالعات هاثورن : آزمایشات هاثورن بین سالهای 1924 تا 1932 بصورت رسمی در کارخانه هاثورن وابسته به شرکت برق وسترن الکتریک انجام شد و پس از آن استاد دانشگاه هاروارد ( التون مایر ) آن را سرپرستی و رهبری کرد.
تحقیقات هاثورن ، با آزمون رابطۀ بین محیط و تولید یا بازدهی به منظور تعیین تاثیر روشنایی ،حرارت ، خستگی ، نظم و ترتیب (شرایط فیزیکی کار ) بر روی کارایی کارکنان انجام شد.این مطالعات تارخ ساز به چهار مرحله کلی تقسیم می شدند :
مرحله اول : آزمایشات روشنایی : هدف از این آزمایش سنجش رابطۀ روشنایی و تولید بود.پژوهشگران در  میزان نور دست کاری می نمودند و در فواصل زمانی به رفتار کارکنان و میزان تولید گروه توجه می کردند.نتیجه ای که بدست آمد  آن بود که : افزایش یا کاهش تولید با افزایش و کاهش نور ارتباطی پیدا نمی کرد.فلذا گروه دیگری را به نام گروه کنترل به گروه نخست افزودند و در این تحقیق دو گروه آزمایش و کنترل در نظر گرفته شد و گروه مورد آزمایش با نورهایی که شدت و ضعف آن کم و زیاد می شد کار می کرد ، ولی گروه کنترل با نور یکسان کار می کرد.آنچه شگفتی آور بود آن بود که با افزایش و کاهش نور در گروه آزمایش عملکرد هر دو گروه بطور یکنواخت افزایش می یافت.برخی از محققان علت افزایش عملکرد دو گروه را در این می دانستند که گروه های مذکور در نتیجه ارتباط با یکدیگر به رقابت پرداخته اند.تشخیص این مفهوم که افراد از توجهی که به آن ها می شود احساس تعلق می کنند و انگیزه می یابند تحت عنوان اثر هاثورن نام برده می شود.
مرحلۀ دوم : اتاق نصب تقویت کننده های الکتریکی : در این حالت گروهی متشکل از شش خانم را که گوشی تلفن مونتاژ می کردند جدا کرده و در کارگاهی شبیه محل کار قبلی شان قرار دادند.تنها تفاوت در این بود که این افراد در اتاق معاون پژوهشی قرار گرفته بودند و او شاهد میزان فعالیت یا کار آنان بود و پیوسته میزان تولید را صورت برداری می کرد.در این مرحله شرایط عادی کار برای این شش نفر ایجاد شد.سایر شرایط شامل 48 ساعت کار در هفته بدون دستمزد اضافی ، بدون استراحت بین ساعت کار و ... بود.با این وجود باز هم مقدار تولید افزایش پیدا کرده و به حداکثر مقدار خود رسیده و معلوم شد که افزایش دائمی تولید به خاطر شرایط فیزیکی کار نیست بلکه عوامل دیگری چون « آزادی شخصیت » است که به این افراد اعطا شده و همچنین « روابط صمیمانه ای » که بین آن ها و گروه تحقیق بوجود آمده است.آنان چنین می اندیشیدند که گروهی زبده هستند که مدیریت این چنین به آنها توجه کرده است.
عوامل مهمی که در این آزمایش مد نظر قرار گرفتند عبارت بودند از :
* جو گروه : کارگران از روابط اجتماعی در گروه لذت می بردند.
* سرپرستی مشارکتی : کارگران از این که اطلاعات زیادی به آن ها داده می شد احساس عزت نفس می کردند.
* شکل گیری گروه : خانم های کارگر ، یک گروه منسجم را تشکیل داده بودند که بر وفاداری همکاری آنان تاکید می کردند.
* ایجاد روحیه و نوعی حس یگانگی
همچنین مراحل سوم وچهارم این مطالعه عبارتند از آزمایش مصاحبه و اتاق سیم پیچی .
کسانی که با کارگران مصاحبه کردند به این نتیجه رسیدند که گروه کمتر از ظرفیت خود کار می کند و تنها می کوشد تا سطح تولید را در سطحی مشخص نگه دارد.اعضای گروه می ترسیدند که اگر میزان تولید به شدت افزایش یابد ، سازمان میزان پاداش واحد را کاهش دهد ، و افراد را منتظر خدمت کند یا کارگران کم کار را تنبیه نماید. بنابراین گروه به این نتیجه رسیده بود که باید تولیدی معقول داشته باشد ، نه خیلی زیاد و نه خیلی کم.
در مطالعات سیم پیچی مشخص شد که افراد گاهی به منظور اجتناب از ناخشنودی گروه بازدهی خود را عمدا کاهش می دادند تا هنجارهای گروه را رعایت کرده باشند. مهم ترین دستاوردهای مطالعات هاثورن موارد زیر است :

1- نتیجه مطالعات هاثورن شناخت عامل انسانی در شرایط کار بود و مهم ترین کشف آن ها « روابط و سازمان غیر رسمی » بود که در مقابل روابط رسمی مدیریت علمی قرار داشت.کارکنان صرفا با پول برانگیخته نمی شوند و عوامل شخصی و اجتماعی آثار حائز اهمیتی بر انگیزش و نگرش آنان دارد.
2- این تحقیقات بر « اهمیت سیستم ارتباطات از پائین به بالا » ( از کارگر به مدیر ) تاکید داشت و نشان داد که تغییر در میان تولید بیش از آنچه به مسائل اقتصادی و فیزیکی مربوط شود به مسائل روان شناسی و رفتاری مربوط می گردد.
3- مطالعات هاثورن نشان داد مراودات کارکنان براساس خواسته های گروهی و ارزش ها و هنجارهای گروهی و جمعی در شکل دادن به رفتار کارکنان از اهمیت بالایی برخوردار است.این تحقیقات همچنین اهمیت توجه به احساسات و عواطف انسان را در سازمان ها و موسسات و به طور کلی در فعالیت گروهی روشن ساخت.

نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :


جمعه 16 آذر 1397 10:42 ق.ظ

Whoa all kinds of amazing knowledge.
cialis online nederland where to buy cialis in ontario cialis generico cialis 20 mg cut in half cialis 10 doctissimo india cialis 100mg cost only best offers cialis use cialis flussig dose size of cialis cialis name brand cheap
پنجشنبه 15 آذر 1397 03:30 ب.ظ

You said it perfectly.!
enter site very cheap cialis cialis generico weblink price cialis cialis purchasing cialis 30 day trial coupon cialis 5 mg buy cialis online cialis for bph viagra or cialis cialis venta a domicilio
چهارشنبه 14 آذر 1397 07:39 ب.ظ

You reported that wonderfully!
buy cialis click here cialis daily uk when will generic cialis be available generic cialis levitra cialis prezzo al pubblico acheter du cialis a geneve cialis for daily use side effects for cialis cialis generico in farmacia we recommend cialis info
سه شنبه 13 آذر 1397 06:31 ب.ظ

You made your point!
viagra or cialis prices on cialis 10 mg cialis professional from usa buying cialis on internet cialis online achat cialis en suisse we recommend cialis info we recommend cialis best buy ou acheter du cialis pas cher generic cialis at the pharmacy
دوشنبه 12 آذر 1397 07:02 ق.ظ

You said it nicely..
precios de cialis generico canadian discount cialis cialis generika cialis 100mg suppliers il cialis quanto costa cialis cuantos mg hay cialis dosage amounts cialis 100mg suppliers price cialis wal mart pharmacy cialis generic availability
یکشنبه 11 آذر 1397 06:56 ب.ظ

Incredible a good deal of valuable material!
cialis cost cialis rezeptfrei sterreich canadian cialis where do you buy cialis click here take cialis buy original cialis sublingual cialis online cialis authentique suisse cialis 30 day trial coupon ou trouver cialis sur le net
شنبه 10 آذر 1397 07:15 ب.ظ

Truly tons of wonderful data.
trusted tabled cialis softabs generic cialis 20mg tablets precios cialis peru generic for cialis only best offers cialis use cialis per paypa estudios de cialis genricos cialis generic availability calis cialis 5 mg funziona
پنجشنبه 8 آذر 1397 07:52 ب.ظ

This is nicely said. .
precios cialis peru price cialis best generic cialis levitra cialis uk next day cialis 5 mg effetti collateral buy cheap cialis in uk how to purchase cialis on line cialis 5 mg funziona walgreens price for cialis cialis for sale south africa
پنجشنبه 8 آذر 1397 08:09 ق.ظ

Lovely stuff. Appreciate it!
bulk cialis prix cialis once a da cialis side effects cialis cipla best buy generic cialis pill online cialis savings card buy generic cialis cialis coupon dosagem ideal cialis miglior cialis generico
چهارشنبه 7 آذر 1397 07:17 ب.ظ

Thanks a lot! Numerous write ups.

cialis name brand cheap cialis with 2 days delivery look here cialis cheap canada cialis 5 mg brand cialis nl purchase once a day cialis we recommend cialis info cialis price in bangalore opinioni cialis generico cialis 20mg prix en pharmacie
چهارشنبه 7 آذر 1397 07:35 ق.ظ

Kudos. Very good stuff.
pastillas cialis y alcoho cialis e hiv cialis 20 mg effectiveness safe dosage for cialis cialis daily reviews cialis 20 mg cost cialis 5mg billiger enter site very cheap cialis dose size of cialis cialis prices in england
چهارشنبه 11 مهر 1397 05:27 ق.ظ

This is nicely expressed. !
prices on cialis 10 mg cialis flussig cialis daily side effects of cialis cialis name brand cheap cialis 20 mg effectiveness venta cialis en espaa rezeptfrei cialis apotheke cialis prezzo in linea basso cialis et insomni
دوشنبه 9 مهر 1397 04:19 ق.ظ

Appreciate it. An abundance of write ups.

we recommend cialis info generic cialis deutschland cialis online tadalafil 20mg cialis tablets for sale cialis generika in deutschland kaufen generic cialis with dapoxetine cialis daily only now cialis 20 mg preis cialis 20mg schweiz
یکشنبه 1 مهر 1397 06:28 ق.ظ

Nicely put, Appreciate it!
online drug store trust pharmacy of canada canadian pharcharmy online drugstore online reviews most reliable canadian pharmacies canada medication list aarp recommended canadian online pharmacies drugs for sale deep web drugstore online india pharmacy canada best
دوشنبه 12 شهریور 1397 11:14 ق.ظ

You stated this effectively!
cialis generico postepay buy original cialis tadalafil 20mg cialis prezzo in linea basso cilas cialis generico milano cialis prices enter site very cheap cialis american pharmacy cialis wow look it cialis mexico
یکشنبه 11 شهریور 1397 07:22 ب.ظ

You actually expressed it terrifically!
cialis per paypa generic cialis pro how does cialis work generic cialis in vietnam cialis daily reviews buy cheap cialis in uk generic cialis at the pharmacy look here cialis order on line order cialis from india buy name brand cialis on line
سه شنبه 23 مرداد 1397 07:31 ق.ظ

Many thanks. Plenty of data!

buy viagra no prescription uk buy viagra super active online buy viagra super active buy online viagra get a viagra prescription online viagra online pharmacy pharmacy prices for viagra where can i buy the cheapest viagra how to buy viagra safely online buy viagra online forum
دوشنبه 22 مرداد 1397 11:08 ب.ظ

Cheers! I appreciate this.
viagra cialis levitra walgreens price for cialis cialis per paypa opinioni cialis generico how does cialis work cialis lowest price cialis side effects dangers cialis per paypa cialis pills in singapore acheter du cialis a geneve
پنجشنبه 20 اردیبهشت 1397 12:03 ب.ظ

Thanks a lot, Terrific information.
walgreens price for cialis achat cialis en europe cialis 20mg cialis tadalafil prix de cialis cialis prezzo in linea basso no prescription cialis cheap cialis canada viagra vs cialis buy cialis online cheapest
چهارشنبه 5 اردیبهشت 1397 07:34 ق.ظ

Whoa quite a lot of excellent knowledge.
uk buy viagra buy viagra soft online best place to buy viagra online buy genuine viagra online order online viagra buy cheap viagra generic online buy viagra from usa buy levitra viagra online viagra purchase buy viagra online germany
شنبه 18 فروردین 1397 04:58 ب.ظ

Thanks a lot. Numerous content.

we like it cialis soft gel fast cialis online cialis cuantos mg hay buying cialis overnight cuanto cuesta cialis yaho buying cialis overnight callus cialis price thailand look here cialis cheap canada sublingual cialis online
پنجشنبه 2 فروردین 1397 09:49 ق.ظ

Thanks! An abundance of information!

cialis generico online cialis dosage cialis 100 mg 30 tablet dosagem ideal cialis purchasing cialis on the internet wow cialis 20 cialis prezzo in linea basso we like it cialis price tadalafil cialis mit grapefruitsaft
پنجشنبه 28 دی 1396 01:24 ق.ظ
امروز من با بچه های من به جبهه ساحل رفتم. من یک پوسته دریا پیدا کردم و به دختر 4 سالهام دادم و گفتم: اگر میتوانی گوش کنی، اقیانوس را بشنو. » او
پوسته را به گوش او گذاشت و فریاد زد. یک خرچ خرچنگ در داخل وجود داشت و آن گوش او را گرفت.
او هرگز نمیخواهد برگردد! من می دانم که این کاملا موضوع است اما من
باید به کسی بگوید
جمعه 17 آذر 1396 09:56 ب.ظ
Hey just wanted to give you a brief heads up and let you
know a few of the images aren't loading properly.

I'm not sure why but I think its a linking issue. I've tried it in two different web browsers and both
show the same results.
چهارشنبه 17 آبان 1396 10:27 ب.ظ
وب سایت عالی شما اینجا هستید، اما من تعجب می کردم اگر شما از هر انجمن اجتماعی که موضوعات مشابه مورد بحث در اینجا را می دانستید می دانستید؟
من واقعا دوست دارم بخشی از جامعه آنلاین باشم که بتوانم از آن برای دریافت مجوز استفاده کنم
سایر افراد آگاه که دارای منافع مشابه هستند.
اگر پیشنهادی دارید، حتما با من در میان بگذارید.

به تو برکت دهد!
دوشنبه 13 شهریور 1396 01:37 ب.ظ
Hello there! This article couldn't be written any better!

Looking at this post reminds me of my previous roommate! He always kept talking about this.
I will send this article to him. Pretty sure he will have a very good read.
Thanks for sharing!
دوشنبه 16 مرداد 1396 08:27 ب.ظ
I've read some just right stuff here. Certainly value bookmarking for revisiting.

I wonder how much attempt you set to create this kind of excellent informative website.
دوشنبه 9 مرداد 1396 09:49 ب.ظ
Do you have a spam problem on this site; I also am a
blogger, and I was wanting to know your situation; we have
developed some nice procedures and we are looking to
exchange strategies with others, why not shoot me an email if interested.
جمعه 16 تیر 1396 07:05 ب.ظ
Its like you read my mind! You seem to know so much about
this, like you wrote the book in it or something. I think
that you could do with some pics to drive the message home a bit, but other than that, this
is wonderful blog. A fantastic read. I will certainly be back.
سه شنبه 26 اردیبهشت 1396 05:16 ق.ظ
ریشه از خود نوشتن در حالی که صدایی مناسب در آغاز آیا نه
حل و فصل بسیار خوب با من پس از
برخی از زمان. جایی درون پاراگراف شما قادر به من مؤمن
اما فقط برای while. من این کردم مشکل
خود را با فراز در منطق و یک خواهد را خوب به پر
همه کسانی شکاف. اگر شما که می توانید انجام من می
مطمئنا تا پایان مجذوب.
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


نمایش نظرات 1 تا 30
درباره وبلاگ


مدیر وبلاگ : حمید مظاهری راد
جستجو

آمار وبلاگ
کل بازدید :
بازدید امروز :
بازدید دیروز :
بازدید این ماه :
بازدید ماه قبل :
تعداد نویسندگان :
تعداد کل پست ها :
آخرین بازدید :
آخرین بروز رسانی :