تبلیغات
کارآفرینی و اصول مدیریت - تحقیقات هاثورن
 
کارآفرینی و اصول مدیریت
دوشنبه 27 آبان 1392 :: نویسنده : حمید مظاهری راد
پس از سالها تحقیق بر روی موضوع نقشی که افراد ایفا می کنند ، نتیجه های زیر بدست آمده است :
الف) هر کس نقش های متعددی را ایفا می کند. ب ) افراد با توجه به عوامل محیطی (مثل دوست ، کتاب ، فیلم و تلویزیون ) نقش های متفاوتی را می آموزند. ج) هر کس می تواند با رویارویی با شرایط یا تقاضای خاصی به سرعت تغییر موضع دهد و نقش جدیدی را بر عهده گیرد. د) افراد معمولا به هنگام رویارویی با شرایط مختلف نقش های متناقض بر عهده می گیرند.مثل بانویی که هم مادر بچه هاست.هم در انجمن مدرسه عضو است.پزشک ورزشکار بوده و عضو حزبی میباشد.برای یک مدیر بدلیل سروکار داشتن با کارکنان داشتن آگاهی از نقش مهم است تا تشخیص دهد در هر زمان در چه گروهی قرار می گیرد و از وی انتظار چه نوع رفتاری می رود.
نخستین نظریاتی که در مدیریت مطرح شدند بیشتر تقسیم کار و تخصص گرایی را در دستور کار قرار دادند.این نظریات از جمله سبک مدیریت علمی تیلور و مدیریت اداری فایول یا بوروکراسی وبر این مشکل عمده را داشتند که به انسان به عنوان یک عامل مهم در سازمان با عواطف ، احساسات و نیازهای خودش کمتر توجه می کردند.به همین خاطر در ادامه توسعه نظریه های مدیریت ، عامل انسانی پررنگ تر و پررنگ تر شد تا جایی که نظریه ها بیشتر از حالت علمی صرف به نظریه های انسانی گرایید و به عبارت محققان علم مدیریت از عصر کلاسیک وارد عصر نئوکلاسیک شد.
در عصر نئوکلاسیک نظریه هایی مثل اداره کارکنان ، روان شناسی صنعتی مینتزبرگ، حمایت از کارگر ، تحقیقات هاثورن ، روابط انسانی و انسان گرایی مطرح شدند.
دانشمندان علوم رفتاری بر این موضوع اتفاق نظر دارند که هنجارهای مهم می توانند بر رفتار کارکنان اثرات شدید بگذارند.
هنجار : استانداردهای رفتاری قابل قبول در درون یک گروه که اعضای گروه در آن سهیم هستند و آن را رعایت می کنند.اغلب گروه بر اعضای خود فشار وارد می آورد تا رفتار خود را با استانداردهای گروه سازگار نمایند.اگر افراد یک گروه هنجارها را نقض نمایند باید منتظر واکنش گروه باشند و در مواردی هم توبیخ و تنبیه خواهند شد.تحقیقات هاثورن به چنین نتایجی انجامید.هر گروه هنجارهای خاص خود را تعیین می کند.برای مثال امکان دارد هنجارهای گروه مشخص کند که اعضای گروه به هنگام کار چه نوع لباسی تن کنند. در چه زمانی درخواست مرخصی نمایند. با چه کسانی ناهار صرف کنند.
مطالعات هاثورن : آزمایشات هاثورن بین سالهای 1924 تا 1932 بصورت رسمی در کارخانه هاثورن وابسته به شرکت برق وسترن الکتریک انجام شد و پس از آن استاد دانشگاه هاروارد ( التون مایر ) آن را سرپرستی و رهبری کرد.
تحقیقات هاثورن ، با آزمون رابطۀ بین محیط و تولید یا بازدهی به منظور تعیین تاثیر روشنایی ،حرارت ، خستگی ، نظم و ترتیب (شرایط فیزیکی کار ) بر روی کارایی کارکنان انجام شد.این مطالعات تارخ ساز به چهار مرحله کلی تقسیم می شدند :
مرحله اول : آزمایشات روشنایی : هدف از این آزمایش سنجش رابطۀ روشنایی و تولید بود.پژوهشگران در  میزان نور دست کاری می نمودند و در فواصل زمانی به رفتار کارکنان و میزان تولید گروه توجه می کردند.نتیجه ای که بدست آمد  آن بود که : افزایش یا کاهش تولید با افزایش و کاهش نور ارتباطی پیدا نمی کرد.فلذا گروه دیگری را به نام گروه کنترل به گروه نخست افزودند و در این تحقیق دو گروه آزمایش و کنترل در نظر گرفته شد و گروه مورد آزمایش با نورهایی که شدت و ضعف آن کم و زیاد می شد کار می کرد ، ولی گروه کنترل با نور یکسان کار می کرد.آنچه شگفتی آور بود آن بود که با افزایش و کاهش نور در گروه آزمایش عملکرد هر دو گروه بطور یکنواخت افزایش می یافت.برخی از محققان علت افزایش عملکرد دو گروه را در این می دانستند که گروه های مذکور در نتیجه ارتباط با یکدیگر به رقابت پرداخته اند.تشخیص این مفهوم که افراد از توجهی که به آن ها می شود احساس تعلق می کنند و انگیزه می یابند تحت عنوان اثر هاثورن نام برده می شود.
مرحلۀ دوم : اتاق نصب تقویت کننده های الکتریکی : در این حالت گروهی متشکل از شش خانم را که گوشی تلفن مونتاژ می کردند جدا کرده و در کارگاهی شبیه محل کار قبلی شان قرار دادند.تنها تفاوت در این بود که این افراد در اتاق معاون پژوهشی قرار گرفته بودند و او شاهد میزان فعالیت یا کار آنان بود و پیوسته میزان تولید را صورت برداری می کرد.در این مرحله شرایط عادی کار برای این شش نفر ایجاد شد.سایر شرایط شامل 48 ساعت کار در هفته بدون دستمزد اضافی ، بدون استراحت بین ساعت کار و ... بود.با این وجود باز هم مقدار تولید افزایش پیدا کرده و به حداکثر مقدار خود رسیده و معلوم شد که افزایش دائمی تولید به خاطر شرایط فیزیکی کار نیست بلکه عوامل دیگری چون « آزادی شخصیت » است که به این افراد اعطا شده و همچنین « روابط صمیمانه ای » که بین آن ها و گروه تحقیق بوجود آمده است.آنان چنین می اندیشیدند که گروهی زبده هستند که مدیریت این چنین به آنها توجه کرده است.
عوامل مهمی که در این آزمایش مد نظر قرار گرفتند عبارت بودند از :
* جو گروه : کارگران از روابط اجتماعی در گروه لذت می بردند.
* سرپرستی مشارکتی : کارگران از این که اطلاعات زیادی به آن ها داده می شد احساس عزت نفس می کردند.
* شکل گیری گروه : خانم های کارگر ، یک گروه منسجم را تشکیل داده بودند که بر وفاداری همکاری آنان تاکید می کردند.
* ایجاد روحیه و نوعی حس یگانگی
همچنین مراحل سوم وچهارم این مطالعه عبارتند از آزمایش مصاحبه و اتاق سیم پیچی .
کسانی که با کارگران مصاحبه کردند به این نتیجه رسیدند که گروه کمتر از ظرفیت خود کار می کند و تنها می کوشد تا سطح تولید را در سطحی مشخص نگه دارد.اعضای گروه می ترسیدند که اگر میزان تولید به شدت افزایش یابد ، سازمان میزان پاداش واحد را کاهش دهد ، و افراد را منتظر خدمت کند یا کارگران کم کار را تنبیه نماید. بنابراین گروه به این نتیجه رسیده بود که باید تولیدی معقول داشته باشد ، نه خیلی زیاد و نه خیلی کم.
در مطالعات سیم پیچی مشخص شد که افراد گاهی به منظور اجتناب از ناخشنودی گروه بازدهی خود را عمدا کاهش می دادند تا هنجارهای گروه را رعایت کرده باشند. مهم ترین دستاوردهای مطالعات هاثورن موارد زیر است :

1- نتیجه مطالعات هاثورن شناخت عامل انسانی در شرایط کار بود و مهم ترین کشف آن ها « روابط و سازمان غیر رسمی » بود که در مقابل روابط رسمی مدیریت علمی قرار داشت.کارکنان صرفا با پول برانگیخته نمی شوند و عوامل شخصی و اجتماعی آثار حائز اهمیتی بر انگیزش و نگرش آنان دارد.
2- این تحقیقات بر « اهمیت سیستم ارتباطات از پائین به بالا » ( از کارگر به مدیر ) تاکید داشت و نشان داد که تغییر در میان تولید بیش از آنچه به مسائل اقتصادی و فیزیکی مربوط شود به مسائل روان شناسی و رفتاری مربوط می گردد.
3- مطالعات هاثورن نشان داد مراودات کارکنان براساس خواسته های گروهی و ارزش ها و هنجارهای گروهی و جمعی در شکل دادن به رفتار کارکنان از اهمیت بالایی برخوردار است.این تحقیقات همچنین اهمیت توجه به احساسات و عواطف انسان را در سازمان ها و موسسات و به طور کلی در فعالیت گروهی روشن ساخت.

نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :


پنجشنبه 28 دی 1396 01:24 ق.ظ
امروز من با بچه های من به جبهه ساحل رفتم. من یک پوسته دریا پیدا کردم و به دختر 4 سالهام دادم و گفتم: اگر میتوانی گوش کنی، اقیانوس را بشنو. » او
پوسته را به گوش او گذاشت و فریاد زد. یک خرچ خرچنگ در داخل وجود داشت و آن گوش او را گرفت.
او هرگز نمیخواهد برگردد! من می دانم که این کاملا موضوع است اما من
باید به کسی بگوید
جمعه 17 آذر 1396 09:56 ب.ظ
Hey just wanted to give you a brief heads up and let you
know a few of the images aren't loading properly.

I'm not sure why but I think its a linking issue. I've tried it in two different web browsers and both
show the same results.
چهارشنبه 17 آبان 1396 10:27 ب.ظ
وب سایت عالی شما اینجا هستید، اما من تعجب می کردم اگر شما از هر انجمن اجتماعی که موضوعات مشابه مورد بحث در اینجا را می دانستید می دانستید؟
من واقعا دوست دارم بخشی از جامعه آنلاین باشم که بتوانم از آن برای دریافت مجوز استفاده کنم
سایر افراد آگاه که دارای منافع مشابه هستند.
اگر پیشنهادی دارید، حتما با من در میان بگذارید.

به تو برکت دهد!
دوشنبه 13 شهریور 1396 01:37 ب.ظ
Hello there! This article couldn't be written any better!

Looking at this post reminds me of my previous roommate! He always kept talking about this.
I will send this article to him. Pretty sure he will have a very good read.
Thanks for sharing!
دوشنبه 16 مرداد 1396 08:27 ب.ظ
I've read some just right stuff here. Certainly value bookmarking for revisiting.

I wonder how much attempt you set to create this kind of excellent informative website.
دوشنبه 9 مرداد 1396 09:49 ب.ظ
Do you have a spam problem on this site; I also am a
blogger, and I was wanting to know your situation; we have
developed some nice procedures and we are looking to
exchange strategies with others, why not shoot me an email if interested.
جمعه 16 تیر 1396 07:05 ب.ظ
Its like you read my mind! You seem to know so much about
this, like you wrote the book in it or something. I think
that you could do with some pics to drive the message home a bit, but other than that, this
is wonderful blog. A fantastic read. I will certainly be back.
سه شنبه 26 اردیبهشت 1396 05:16 ق.ظ
ریشه از خود نوشتن در حالی که صدایی مناسب در آغاز آیا نه
حل و فصل بسیار خوب با من پس از
برخی از زمان. جایی درون پاراگراف شما قادر به من مؤمن
اما فقط برای while. من این کردم مشکل
خود را با فراز در منطق و یک خواهد را خوب به پر
همه کسانی شکاف. اگر شما که می توانید انجام من می
مطمئنا تا پایان مجذوب.
دوشنبه 25 اردیبهشت 1396 04:33 ب.ظ
Good day! This post couldn't be written any better!
Reading through this post reminds me of my good old room mate!
He always kept talking about this. I will forward this article to him.
Pretty sure he will have a good read. Thank you for sharing!
یکشنبه 20 اردیبهشت 1394 08:33 ب.ظ
سلام.عالی بود.ممنونم.شما در فیسبوك جزو اددلیستم هستید.ممنونم
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


درباره وبلاگ


مدیر وبلاگ : حمید مظاهری راد
جستجو

آمار وبلاگ
کل بازدید :
بازدید امروز :
بازدید دیروز :
بازدید این ماه :
بازدید ماه قبل :
تعداد نویسندگان :
تعداد کل پست ها :
آخرین بازدید :
آخرین بروز رسانی :